Velkommen til Forårsfilharmonikernes hjemmeside

Forårsfilharmonikerne mødes næste gang 
d. 22.-24. marts 2013 på Askov Højskole
(bemærk at 24. marts er Palmesøndag)

Brev med noder mm. er d. 14.1.2013 sendt ud til deltagerne med undtagelse af cellister og kontrabassister, hvis brev er afsendt d. 23.1.
Strøgstemmer til de to sidstnævnte grupper udsendes snarest på mail.

På programmet står:
R. Wagner: Ouv. til operaen "Tannhäuser" (14')
P. Tschaikovsky: Symfoni nr. 5, e-mol, op. 64 (50')

Dirigent:
Giordano Bellincampi
chef for den Jyske Opera

Besætningen er:
3.2.2.2 - 4.3.3.1 - slt - str
 
Der er d. 8.10.2012 sendt invitationer ud til følgende kontaktpersoner:

vl Thomas Frøsig 61781882 tmfroesig@gmail.com
vla Eva Kobel 64792010 evakobel@mail.dk
vlc Søren Henckel 38716860 henckel@webspeed.dk
cb Ejner Mørk Hansen 75627977 ejner.m.h@stofanet.dk
fl Anne-Mette Tørning 45823317 amt@privat.dk
ob Ulla Kellermann 75676222 ulla.kellermann@mail.dk
cl Morten Frøsig 61788408 daos@mail.dk
fg Søren Blanke 27281368 sblanke@tiscali.dk
ho Knud Jessen 22885759 Knud@Jessen.dk
trp Mads-Jacob Klitgaard 29462548 madsjkk@gmail.com
trb Lars Hansen 38601636 lars.b.hansen@simcorp.com
tub Henrik Bertelsen 48186858 bertelsen55@gmail.com
slt Simon Trabjerg Ped. 20872089 simon.t.pedersen.@live.dk

Hvis du er interesseret i at være med, kan du henvende dig til en af disse.

Det koster det at være med:


Kost + dobb.vær.         1.000 kr. (morgenmad inkluderet)
Kost + enk.vær.           1.175 kr. (morgenmad inkluderet)
Kost uden overnatning    500 kr.
Unge under uddannelse (ikke enkeltvær.)    halv pris 

Man kan også melde sig til middag fredag aften. I så fald skal der lægges 140 kr. til ovenstående priser.
Der er et begrænset antal værelser, så det er ikke sikkert, at alle der ønsker det kan få enkeltværelse.

Deltagerbetaling.
Efter tilmelding hos kontaktpersonen skal deltagerbetalingen indsættes på
 
stævnets nem-konto: 6610 2861338

gerne inden jul og i hvert fald senest 20. januar 2012. Husk at anføre dit navn.

Eventuelle spørgsmål vedr. stævnet til:

Morten Frøsig
daos@mail.dk eller
Thomas Mørch Frøsig
tmfroesig@gmail.com

ooooooooooOoooooooooo

Sidst opdateret d.18.3.2013