Mindeord om Ole-Henrik Dahl

Ved Ole-Henrik Dahls alt for tidlige død har vores årlige symfoniorkesterstævne gennem 21 år, først i mange år i Vejle og siden på Askov Højskole, mistet sin musikalske leder og sit  inspirerende midtpunkt, ligesom den øvrige klassiske amatørmusikverden har lidt et smerteligt tab. Mange af os har haft nogle af vores livs bedste musikalske oplevelser sammen med Ole-Henrik Dahl.

Ole-Henrik var et usædvanligt menneske, generøs og krævende, opmuntrende og udholdende som dirigent og instruktør. Han var en væsentlig inspirationskilde for os og en god ven, der udstrålede stor integritet og styrke og vilje til, at selv de største projekter skulle lykkes – og netop derfor lykkedes de næsten hver gang.

Rich. Strauss’ ”Ein Heldenleben” var således et højdepunkt, som vi aldrig glemmer.

Han var i stand til at forene sine høje musikalske krav som dirigent med en stor forståelse for amatørmusikeres muligheder, som han med sin professionelle tilgang til dirigenthvervet løftede til nye højder hver gang han stod i spidsen for endnu et stævnes udfordringer.

Vi sender vores varme hilsner til Ole-Henriks nærmeste familie.

 
Thomas Mørch Frøsig og Morten Frøsig