Merethe Mørch Frøsig og Thomas Bidstrup har optaget koncerten på video.
Du kan få dit eget eks. af denne video ved at indsende en tom DVD-skive samt en frankeret svarkuvert (bemærk portoændring pr. 1.4.2011!) til Merethe:

Merethe Mørch Frøsig
Frederiksdalsvej 8 G, 1. th.
2830 Virum

Hun har tlf. 2367 9155 og mail: merethe85@hotmail.com hvis der er noget, du vil drøfte med hende.
Du skal regne med en ekspeditionstid på ca. 1 måned.